Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης 1830-2008: Οράματα, Προσδοκίες και Ματαιώσεις

Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης

ISBN: 978-960-02-3547-0
Σελίδες: 496
Έτος πρώτης έκδοσης: 2019
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 2019
Διαστάσεις: 17 × 24 cm

Βρίσκεστε στην διαδραστική ιστοσελίδα του βιβλίου
«Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008:
Οράματα, Προσδοκίες και Ματαιώσεις», 
του Κωνσταντίνου Φ. Δουκάκη.

Η ιστοσελίδα παρέχει επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό, το δεύτερο μέρος του βιβλίου
«Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008»
,
σε μορφή .pdf .

Στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων και των τεκμηρίων ποσοτικής ανάλυσης που αφορούν τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης από τις απαρχές της δημιουργίας του μέχρι το 2008. Η μακροχρόνια προσέγγιση και ποιοτική ανάλυση της εξέλιξης της κοινωνικής ασφάλισης βασίστηκε στον τρόπο που δομήθηκε
το πρώτο μέρος της μελέτης.

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία τέτοιου είδους βάσης δεδομένων βοηθά τον μελετητή
να ελέγξει την εφαρμογή των θεσμικών αλλαγών που υπεισέρχονται δια μέσου των κανονιστικών πράξεων και να αναζητήσει μέσω των τεκμηρίων αυτών αίτια ή γεγονότα περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, πρωτίστως όμως αποτελεί το δοκιμαστήριο των υποθέσεων και των αναλύσεων του πρώτου μέρους. Προς τούτου, στο πρώτο μέρος φιλοξενείται παράρτημα επεξεργασιών του δεύτερου μέρους με ειδικό περιεχόμενο «Οικονομική και δημογραφική ανάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης».

 

Για να κατεβάσετε το ψηφιακό υλικό, πατήστε πάνω στο βιβλίο
και η λήψη θα ξεκινήσει αυτόματα